Giáo dục
Tư vấn cho tôi

Tiếng trống trường gợi nhớ về ký ức xa xưa mỗi khi hè về!

💦 Những lọ mực QUEEN…

🖋 Những chiếc BÚT MÁY ngòi sắt…

📖 Những trang vở trắng HỒNG HÀ…

Một sản phẩm Phim thương hiệu tâm huyết của ColorMedia hợp tác cùng công ty tư vấn và phát triển thương hiệu Richard Moore Associates triển khai trong thời gian siêu gấp 07 ngày để kịp công chiếu trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập công ty VPP Hồng Hà.


FilmTH VPP Hong Ha.00_00_00_00.Still001-min

FilmTH VPP Hong Ha.00_00_17_17.Still002-min

FilmTH VPP Hong Ha.00_00_55_02.Still003-min

FilmTH VPP Hong Ha.00_01_18_11.Still004-min

FilmTH VPP Hong Ha.00_01_38_04.Still005-min

FilmTH VPP Hong Ha.00_02_19_08.Still006-min

FilmTH VPP Hong Ha.00_02_37_12.Still007-min

FilmTH VPP Hong Ha.00_02_59_12.Still008-min

FilmTH VPP Hong Ha.00_04_23_09.Still009-min

FilmTH VPP Hong Ha.00_04_30_04.Still010-min

FilmTH VPP Hong Ha.00_05_08_19.Still011-min

FilmTH VPP Hong Ha.00_05_27_13.Still012-min